Публикувано на 08.05.2020

Градина за градско земеделие О`беля

Посади мечти / Plant dreams

08.05.2020 – 24.05.2020
Специални условия на зелено* - първите 5 парцела (по 20 кв.м.) на специална цена - 250 лв./ годишен абонамент.
Включвайки се на този етап, имате възможност да изберете местополжението на своя парцел и ако имате желание да участвате в трансформирането на пространството - да се включите в облагородяването му, чрез засаждане на различни растения - жива ограда и други красоти./

Special offer "green stage" - the first 5 plots (20 sq.m. each) at a special price - BGN 250 /annual subscription fee.
By joining this stage, you have the opportunity to choose the location of your plot and if you want to participate in the transformation of the space - to get involved in improving it by planting various plants - hedges and other beauties.
Валидност: 08.05.2020 – 24.05.2020
Общи условия
Офертата е валидна за първите 5 парцела. В случай, че един абонат иска повече от 1 парцел, офертата остава валидна, стига да са в първите 5 броя.
Получаване на оферта
Съобщението е изпратено. Скоро ще се свържем с вас.