Актуализации

Посади мечти / Plant dreams

08.05.2020 – 24.05.2020

Специални условия на зелено* - първите 5 парцела (по 20 кв.м.) на специална цена - 250 лв./ годишен абонамент.
Включвайки се на този етап, имате възможност да изберете местополжението на своя парцел и ако имате желание да участвате в трансформирането на пространството - да се включите в облагоро...

Прочетете повече
Покажете този код в магазина:

Посади мечти / Plant dreams

08.05.2020 – 24.05.2020

Специални условия на зелено* - първите 5 парцела (по 20 кв.м.) на специална цена - 250 лв./ годишен абонамент.
Включвайки се на този етап, имате въможност да изберете местополжението на своят парцел и ако имате желание да участвате в трансформирането на пространството - да се включите в облагоро...

Прочетете повече

Посади мечти / Plant dreams

Градина за градско земеделие О`беля е пространство за отглеждане на чиста и чисти взаимоотношения. Вдъхновени сме от идеята за облагородяване на градската среда. Нашата мисия е развитие и разпространение на градското земеделие в София като начин за по- устойчиво съществуване и пълноценен, природосъобразен начин на живот в градски условия. Предоставяме пространство и възможност за хора, които са избрали удобствата на градския начин на живот, но същевременно усещат нуждата и изпитват удоволствие да работят с ръцете си, да поддържат връзка с майката Земя, както и искат достъп до чиста собственоръчно произведена храна. 
В нашите/ вашите ръце е.

/ PLANT DREAMS
The creation of Urban Garden O`belya was inspired by the idea of ​​ennobling the surrounding urban environment.
Our mission is to develop and spread of urban agriculture in Sofia as a way to a more sustainable existence and a full, environmentally friendly way of living in urban conditions. We provide space and opportunity for people who have chosen the comforts of the urban lifestyle, but at the same time feel the need and pleasure to work with their hands, to keep in touch with Mother Earth, and believe that everyone has the right to access pure food - primordial right. 
It is in our/ your hands.

Свържете се с нас

Контакт

Адрес

Изтегляне на упътвания
кв. Връбница, бул. Панчо Владигеров
1229 София
България
Получаване на оферта
Съобщението е изпратено. Скоро ще се свържем с вас.